Integritetspolicy

Vi tar väl hand om dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Därför vill vi att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

 

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt är knuten till dig som person. Det kan till exempel handla om namn, personnummer, telefonnummer, mailadress eller bostadsadress. Vilka uppgifter vi ber att få av dig beror på om du är en blivande gäst till oss, en befintlig gäst eller kanske aspirant på en ledig tjänst hos oss.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som du efterfrågar och för att vi ska kunna kommunicera med dig på ett enkelt sätt. Ibland delar vi dina personuppgifter med företag som vi samarbetar med, och då ställer vi alltid samma höga krav på säker hantering som vi ställer på oss själva. Vi sparar dina uppgifter olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Vissa lagar kräver att vi ska spara personuppgifter under en viss tid.

 

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig, hur vi hanterar dem och för vilka ändamål. Om något inte stämmer har du rätt att få dina uppgifter rättade och i vissa fall raderade. Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss! Du når oss på 0322-123 72 eller info@lovekullecamping.se

Vill du ha mer information om hur vi hanterar personuppgifter för olika ändamål så hittar du våra policys för personuppgiftshantering här:

 

Personuppgiftspolicy

Vad vi sparar om dig och varför

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Därför vill vi att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

​Lövekulle Camping HB, 969713-6779 (nedan benämnd Lövekulle Camping) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Du hittar våra kontaktuppgifter i slutet av denna personuppgiftspolicy.
Vi respekterar din integritet och värnar om att skydda dina personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy beskriver bl.a. för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, med vem vi delar dem, och vilka rättigheter du har i förhållande till dina personuppgifter.​

 

Personuppgifter som vi samlar in från dig?

​Lövekulle Camping behandlar gästers personuppgifter, såsom namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, kundnummer och betalningsinformation, i syfte att ingå och fullgöra er bokning.

Uppgifterna om dig som gäst används för att bland annat skicka bokningsbekräftelse, administrera din bokning, sköta betalningar och i övrigt hantera ärenden kring din bokning och vistelse hos oss.
Du är inte skyldig att lämna nämnda personuppgifter, men om du inte lämnar uppgifterna kan inte eller bokning göras.

 

Hur samlas personuppgifter in?
Du kan söka efter priser och tillgänglighet utan att lämna någon personlig information. Besökare på vår webbplats som väljer att boka någon av våra tjänster online kommer att behöva slutföra en kundprofil. När du skapar en kundsprofil behöver du lämna de personuppgifter som krävs för att fullfölja bokningen. Genom att slutföra en bokning via vår webbplats och godkänna våra bokningsvillkor samtycker du till att Lövekulle Camping behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy och gällande lagstiftning.
Även vid bokning via e-post eller telefon samlas personuppgifter in och en kundprofil skapas. En bekräftelse av din bokning skickas skriftligen till en e-postadress som du uppger.

 

Lagring av personuppgifter

​Personuppgifter som vi sparat på grund av bokning av dig som gäst sparas i två år från det att vistelsen avslutats och raderas därefter, under förutsättning att alla våra mellanhavanden är avklarade.
Vi sparar din e-postadress för direktmarknadsföring till dess att du motsätter dig det eller återkallar ditt samtycke. Vi kommer i så fall omedelbart att radera din e-postadress från vidare utskick.

Personuppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämpliga lagar.

 

Mottagare av personuppgifter​

​Lövekulle Camping säljer inte dina personuppgifter vidare till tredje part.

​Vi delar dina personuppgifter med olika personuppgiftsbiträden, vilket är bolag som hjälper oss med bland annat administration, hemsida och marknadsföring. Dessa biträden behandlar personuppgifterna för vår räkning och vi har personuppgiftsbiträdesavtal på plats för att säkerställa en laglig behandling av dina uppgifter.

Vi kan vidare dela dina personuppgifter med myndigheter om sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss. Myndigheten är då personuppgiftsansvarig för dess behandling av dina personuppgifter.

 

Dina rättigheter

​Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få se de uppgifter vi har sparat om dig. Om vi mottar sådan begäran kommer vi att ställa motfrågor för att säkerställa att vi inte lämnar ut uppgifterna till fel person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.

Vi kommer alltid att radera dina uppgifter i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering.

Du har rätt att när som helst invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som sker för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör detta kommer Lövekulle Camping inte att fortsätta att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.​

 

Klagomål och tillsynsmyndighet

​Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.